Anuncio do tribunal de selección dun Técnico/a de Patrimonio e a formación dunha lista de substitución

29-12-2017

Tras a realización do exame, o tribunal publica as respostas correctas do test no taboleiro de anuncios do Centro Sociocultural de Zas, para que os opositores poidan corraborar as súas respostas.

Na acta nº 1 fanse públicos os resultados dos exames, a valoración da fase de concurso, e a valoración final. En vista dos resultados obtidos, o tribunal propón o candidato para a súa contratación e a lista de substitución seguindo a orde de puntuación.

Na acta nº 2 , trala renuncia do candidato proposto, o tribunal propón o novo candidato para a súa contratación e a nova lista de substitución seguindo a orde de puntuación.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: