Lista provisional de admitidos e excluídos para a contratación dun Técnico/a de Patrimonio no Concello de Zas e a formación dunha lista de substitución

13-12-2017

Apróbase a relación provisional de admitidos e excluídos na categoría de Técnico/a de patrimonio.

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de 10 días naturais desde a publicación desta resolución, para emendar as faltas ou achegar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: