Valoración 2º exercicio fase oposición e puntuación final convocatoria provisión dunha praza de auxiliar administrativo no departamento de Servizos Sociais

05-07-2017

Achéganse os resultados para a determinación da puntuación total, os cales son a suma dos puntos obtidos na fase de concurso máis os da fase de oposición.

O Tribunal acorda a contratación como Auxiliar Administrativo para o Departamento de Servizos Sociais.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: