Listado provisional admitidos e excluídos para a contratación de 6 peóns - Programa PIL Deputación Provincial da Coruña

31-05-2017

Publícase a relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos para a contratación de 6 peóns dentro do programa de integración laboral da Deputación da Coruña.

Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días hábiles, contados a partir da publicación desta Resolución no taboleiro de edictos para emendar as faltas ou achegar os documentos preceptivos que motivasen a súa non admisión.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: