Bases para a selección dun Oficial de Albanel - Programa APROL RURAL 2017

28-11-2017

O obxecto destas bases son a selección dun/ha oficial de albanel (grupo 8 de cotización) para o Departamento de Obras e Servizos, nos termos e condicións salientadas na Orde do 29 de agosto de 2017 pola que se establecen as axudas e subvención para o fomento de emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede a súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 171 de 29 de agosto de 2017).

Realización da proba:

  • Data: 4 de decembro
  • Horario: ás 10.00 horas
  • Lugar: Centro Sociocultural de Zas

Descargas

Compartir: