Bases para a selección dun Auxiliar Administrativo/a - Programa APROL RURAL 2017

28-11-2017

O obxecto destas bases son a selección dun/ha auxiliar administrativo/a para o Departamento de Intervención- Teosourería, nos termos e condicións salientadas na Orde do 29 de agosto de 2017 pola que se establecen as axudas e subvención para o fomento de emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede a súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 171 de 29 de agosto de 2017).

Realización da proba:

  • Data: 4 de decembro
  • Horario: ás 10:00 horas
  • Lugar: Salón de Plenos do Concello de Zas

Descargas

Compartir: