Valoración e puntuación final para a cobertura de 4 prazas de operario para o mantemento, limpeza e vixiancia das piscinas

06-07-2017

Achéganse os resultados para a determinación da puntuación total, os cales son a suma dos puntos obtidos na fase de concurso máis os da fase de oposición.

O Tribunal acorda a contratación de 4 prazas de operario con carácter temporal para o mantemento, limpeza e vixilancia das piscinas. Prégase aos aspirantes admitidos que presenten a documentación pertinente para a formalizacion dos seus contratos.

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: