Expediente 062017: Lista provisional e definitiva de aspirantes admitidos para peón de obras e servizos

13-06-2017

Proceso selectivo, dunha praza de peón de obras con carácter temporal, adscrita ao departamento de Obras e Servizos do Concello de Zas.

A persoa será contratada baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade para sustituir a un traballador con reserva de posto de traballo, a xornada completa. Estas bases incluirán tamén a formación dunha lista de substitución, que se extinguirá, en todo caso, o 31/12/2020.

Realización do exame de oposición:

  • Día: 14 de xuño
  • Hora: 10 horas
  • Lugar: Polideportivo de Zas

Descargas

Novas relacionadas

Compartir: