Contratación laboral temporal dun peón de obras e a formación dunha lista de substitución

14-03-2017

Constitue o obxecto a presente convocatoria establecer as bases que terán que rexer, no proceso selectivo, dunha praza de peón de obras con carácter temporal, adscrita ao departamento de Obras e Servizos do Concello de Zas.

A persoa será contratada baixo a modalidade de contrato temporal de interinidade para sustituir a un traballador con reserva de posto de traballo, a xornada completa. Estas bases incluirán tamén a formación dunha lista de substitución, que se extinguirá, en todo caso, o 31/12/2017.

Descargas

Compartir: