Programa de incentivos á contratación para a creación ou ampliación do cadro de persoal de PEMES e microempresas

27-01-2017

LINEA 3. PEL_PEMES 

Subvencións para a contratación laboral de persoas desempregadas con maiores dificultades de inserción laboral. Cada empresa solicitante poderá contratar como máximo a un traballador /a por un período mínimo de 12 meses, durante os cales a subvención cubrirá  o 75% dos costes salariais totais da persoa traballadora.

Prazo de remate: 03/03/2017

Compartir: