PRESENTACIÓN DA REDE WIMAX DE ZAS

20-02-2008

Dona Helena Veiguela directora xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información da Consellería de Innovación e Industria; Don Lois Barcia, delegado provincial da mesma Consellería e o Exmo. alcalde do Concello de Zas, Don Manuel Muíño achegaranse ó local social para realizar a presentación do proxecto máis importante de WIMAX de Galiza, para o cal a Consellería de Innovación aporta 89.412 euros, dos 189.619 euros do total do proxecto realizado polo noso concello.

Neste acto, aberto a toda a cidadanía, tamén se explicará polo miúdo en que consistirán as actividades a desenrolar para a instalación da WIMAX e o Portal Cidadán.
Compartir: