OFERTA DE EMPREGO NO IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA

14-09-2012

O IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA, ofrece unha oferta de emprego para mantemento semanal das instalación e infraestructuras de uso cotián do Instituto, para o vindeiro curso 2012-2013.

As ofertas presentaranse debidamente asinadas segundo o modelo que se facilitará no propio centro, antes das 14.00 horas do día 27/09/2012 en sobre pechado, no seguinte enderezo:

IES MAXIMINO ROMERO DE LEMA
AA/ SECRETARIO
REFERENCIA Nº: 01/2012
PRADO DA TORRE, S/N
BAIO
15150- ZAS

As empresas e persoas interesadas poden obter máis información no teléfono 981719149 (Celestino Fernández)
Compartir: